Månadsarkiv: maj 2013

Sedumtak

 

Sedan generationer tillbaka har Sverige en tradition av gröna tak. Torv och gräs användes länge till att skydda och täta taken mot värme och kyla. Dock krävde växtmaterialet tjocka lager jord med tillkommande höga vikt. Växterna som används idag kräver ej så mycket jord och blir mycket lättare. Ett sedumtak väger ca 50 kg per kvadratmeter i vattenmättat tillstånd, vilket är ungefär vad betongtakpannor väger.

 

Idag har vi andra motiv till att lägga gröna tak. Estetik, skönhet samt miljöhänsyn. Väsentligt mindre dagvatten kommer till rörsystemen, plus att sedumtaket har långsiktigt ekonomiska fördelar genom att det förlänger livslängden på taket.

 

 

          Varför sedumtak – gröna tak

 

  • Sedumtak är estetiskt tilltalande. Sedumtakets karaktär varierar med årstiden. De olika sedumarternas blomningstid och krav på fuktighet under olika årstider gör att taket skiftar i vitt, rött grönt och gult.
  • Sedumtak bra för miljön. Växterna på taket fångar upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnarna och så småningom i våra sjöar .
  • Sedumtak isolerar både mot värme och kyla vilket leder till jämnare temperatur i byggnaden, svalare på sommaren och varmare under vintern.
  • Sedumtak skyddar byggnaden. V egetation på tak medför att tätskiktet skyddas helt från solens UV-strålning. Ett tätskikts elasticitet försämras med tiden på grund av långvarig och intensiv UV-strålning. Med skyddande sedumtak/takvegetation ökar hållbarheten betydligt och man kan fördubbla livslängden hos tätskiktet.
  • Dagvattenflödena reduceras och fördröjs. Sedumtaket har den positiva effekten att 50% av det regnvatten som faller på ett taket avdunstar direkt utan att belasta dagvattennätet. Vintertid är siffran 25% och en varm sommardag ca 75%
  • Biologisk mångfald. Sedumtak s kapar nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etc.
  • Sedumtak absorberar luftföroreningar.
  • Sedumtak dämpar buller. Ett tak eller en fasadyta med vegetation absorberar buller och fyller en viktig funktion i miljöer med höga ljudnivåer och i övrigt hårda ytmaterial
  • Takvegetation är bra för stadsmiljön. Gröna tak gör stor nytta utan att ta plats. Takvegetation är en mycket effektiv metod för att förbättra stadsmiljön. Vegetationen gör exempelvis att avrinningen av dagvatten från takytorna minskar väsentligt, att stadens klimat förbättras, att luften renas från partiklar och att ljudnivåerna sjunker i stadsrummet.

Bild

BildÄr ni intresserade av att ha sedumtak i Er trädgård?

Kontakta Olle på mail: olle@gardenaquatica.com

Vårt underbara Café

Här är lite bilder från vårt underbara Café i Haninge. 

Vi har förändrat stilen lite till i år, hoppas ni gillar det 🙂

Vi har under maj öppet under helgerna med enklare fika såsom hembakta bullar och gott kaffe. Från och med andra veckan i juni öppnar vi även under vardagarna med fullt sortiment såsom hembakt morotskaka, chokladkokoskaka, kokosbollar, vår berömda limetårta, smörgåsar och mycket mycket mer. Glöm inte heller att smaka vår hemgjorda saft och lemonad som kommer att finnas från juni!

Bild

Bild

Varmt välkomna önskar Matilda med personal

Ombyggnation av damm

Här har vi gjort en ombyggnation av en fel konstruerad damm. Det händer tyvärr alltför ofta att vi kopplas in då felen redan gjorts…

Det blir somsagt dyrare om man gör på fel sätt då oftast stora delar av dammen måste göras om. Önskar ni göra dammen till stor del på egen hand kan vi hjälpa till med rådgivning på vägen. Vi gör allt från att komma ut på plats och hjälpa er med vad som behövs och beräkning till att göra allt från start till färdig damm.

Kontakta oss gärna om ni har funderingar kring dessa frågor.

Olle Fernström

070-559 27 27

olle@gardenaquatica.com

Bild

Vårstädning av damm!

När våren kommer är det dags för vårstädning av dammen med allt vad det innebär. Vi rekommenderar att man byter uvc-lampa varje vår, även fast de lyser betyder det inte att de ger effekt. Vi rekommenderar även att man lägger i så kallade startbakterier tillsammans med syrestabilisator.

Välkomna att besöka oss i någon utav våra butiker eller vår web-butik.

http://www.gardenaquatica.com/eshop/dammskotsel-http://www.gardenaquatica.com/eshop/dammskotsel-Dammdammsugare-vattenkvalite.aspx-vattenkvalite.aspx

Bild

Bild